رسانه دیابت گرام، آگاهی بخشی درباره ی بیماری دیابت را تنها منحصر به افراد دیابتی نمی داند و پیوسته از طریق تولید محتوای رسانه ای برای انواع رسانه های فراگیر می کوشد تا تمامی مردم را از آموزش های مفید ، موثر و کامل در رابطه با بیماری پر خطر دیابت بهره مند سازد . از دیگر موضوعات مورد تاکید، بهره مندی از دیدگاه‌های کارشناسان زبده است که به عوارض و آسیب‌های ...

اهداف دیابت گرام

هدایت ، طراحی و تولید برنامه های حمایتی با رویکرد انجام مسئولیت اجتماعی در قبال دیابت طراحی و راه اندازی پویش های مردمی گسترده و جریان سازی خبری در خصوص دکترین دیابت در ایران ( بای ...

تولیدات رسانه ای

امروزه تولیدات رسانه‌ای یک زبان است، زبانی فاخر برای ایجاد نگاهی مشترک از زندگی و ابعاد آن دیابت گرام هم با زبان تولیدات رسانه ای خود به دنبال نگاهی مشترک از سلامتی و سبک زندگی است ...

پرسش های شما

پرسش های متداول، یکی از راه های شناسایی دغدغه ها و دردهای بیمارانی است که با دیابت دست و پنجه نرم می کنند و این سوالات چراغ راهی است برای جلوگیری از بروز و ظهور بیماری خطرناک دیابت ...

یادداشت

اخبار